Hur fungerar Anti Blue Light-glasögon?

Anti Blue Light-glasögon blockerar delar av det blå ljusspektrat och ibland också UV-ljus. Ett användningsområde är om du spenderar sena kvällar med att jobba framför dataskärmen. Blå ljus har nämligen den effekten på oss människor att det håller oss vakna. Att spendera flera timmar framför dataskärmen under kvällstid kan därför ha en negativ inverkan på vår nattsömn.

Anti Blue Light-glasögon fungerar alltså på så sätt att glasen innehåller olika lager som filtrerar bort specifika ljusfrekvenser. Det gör de antingen genom att reflektera eller absorbera de aktuella frekvenserna. Huruvida glasögonen filtrerar eller reflekterar skadliga frekvenser spelar ingen praktisk roll. Däremot kan kvaliteten på glasögonen spela stor roll för vilka frekvenser som tas bort. Billiga glasögon håller inte bara lägre kvalitet i det att de tenderar att gå sönder och krackelera över tid. De är också ofta mindre raffinerade sett till vilka frekvenser de filtrerar. De bästa Anti Blue Light-glasögonen filtrerar endast bort de skadliga blåa frekvenserna som finns i den del av ljusspektrat vi inte uppfattar.


Du kan köpa Anti Blue Light-glasögon av hög kvalitet hos eStore, såväl som mängder av andra användbara vardagsprylar. Jag skrev i inledningen att vissa frekvenser av blått ljus kan ha skadlig inverkan på oss. Det handlar inte bara om att det kan påverka vår nattsömn. Det finns studier som visar att långvarig exponering för blått ljus av det slag som kommer från data- och mobilskärmar kan ge långvariga skador på ögats retina. Det finns med andra ord goda skäl att begränsa hur mycket du exponerar dig för det.

Förutom att skaffa Anti Blue Light-glasögon kan du också göra skärminställningar på din mobil och dator som gör att förekomsten av blå ljusvågor minskar under kvällstimmarna.