CRM system för bättre ordning

Att skaffa ett CRM system kommer göra det lättare att hålla ordning på kundkontakterna. Idag är det standard att ha ett sådant system. Här går vi igenom allt du behöver veta.

Vad är ett CRM?

Själva grundfrågan är förstås, vad är crm och hur används det i ett företag? Med ett CRM system kan man med hjälp av mjukvara skapa smarta sätt att marknadsföra sig, skicka nyhetsbrev och allmänt hålla bättre ordning på sina kunder. Det blir lättare att ge bra support till sina kunder och knyta nya till företaget. Det är mycket kunddata som går omkring i ett företag och med ett bra CRM kan alla medarbetare få relevant information. Med digitaliseringen följer även dess möjligheter att kunna skräddarsy marknadsföring och rikta sina budskap. Då behövs ett internt system som håller reda på vilka man har nått ut till och med vilken information. CRM systemets huvuduppgift är förstås att göra en verksamhet mer lönsam. På köpet kan man förenkla den administrativa sidan och all hantering av uppgifter och kontaktlistor.

Vikten av en bra kundrelation

Har man ingen bra kundrelation riskerar man förstås att förlora sina kunder. Ännu värre är om man slarvar bort dem. För att kunna bygga ett brand, eller varumärke, krävs ett långsiktigt planerande. Man ska inte heller underskatta mun till mun reklamen man får, mellan kunder. Nöjda kunder är mer benägna att rekommendera företaget för vänner och bekanta. En kund som är trogen är mycket värt för ett företag, och för att hålla kvar kunderna krävs mer än ett nyhetsbrev vid årets början. Man ska även undvika att spamma kunder med för mycket erbjudanden som inte skiljer sig åt från varandra. Varje kampanj ska ha ett genomtänkt syfte och göra att kunderna känner sig speciella eller utvalda. Ett sätt att knyta band är att överraska med roliga händelser och minnen från företagets historia.

Att tänka på vid val av CRM

När man väljer CRM är det viktigt att veta hur många i företaget som ska använda detta. Man bör även se efter om utbildning ingår, och i så fall för hur många. Även support efter att man köpt in det är bra. Överlag är ett lättanvänt CRM att föredra, för då används det. Ett allt för krångligt system kommer bara väcka irritation. Den som har koll på sin data har lagt en bra grund för att utveckla sitt företag.