Tekniken – en viktig samhällsgren

Föreställ dig ett samhälle utan datorer, utan kylskåp och avsaknad av mobiltelefoner. Det är svårt, inte sant? Tekniken gör människan till mer kommunikativ och underlättar vårt informationssamlande.

Hur länge har teknik funnits?

Historien bakom teknik är väldigt lång. Rent generellt skulle primitiva vapen som spjut kunna benämnas som tekniska innovationer. Man tillverkade helt enkelt spjutspetsar genom att nöta ned sten. Även apor som schimpanser och gorillor bygger sina bon, vilket inte gör människan unik när det gäller att skapa helt nya saker.

Ingenjörsskap

Ingenjörer kan i mångt och mycket likställas med tekniker. Ingenjörer sitter dock mer bakom skrivbordet och gör beräkningar och modeller medan teknikerna ser till att allt klaffar på plats. I vissa fall kan en ingenjör även vara en tekniker och vice versa. Grundläggande för att kunna utveckla nya saker är att man behärskar matematik på en högre nivå. Det kan även vara till stor fördel att man är konstnärligt lagd och har ett sinne för att designa vackra saker.

Vad ska man studera för att kunna syssla med teknik?

För att syssla med teknik behöver man inte studera, det finns många exempel på kända personer som hoppat av utbildningarna och kämpat till toppen tack vare de extraordinära kunskaperna och det stora intresset. Vissa företag och organisationer kräver dock att man ska ha en ingenjörsexamen eller dokumenterade goda meriter.

Det är alltså vanligt att gå valfri ingenjörsexamen, man kan även läsa till förslagsvis datatekniker eller programmerare. Vill man läsa en populär ingenjörsutbildning såsom civilingenjör i industriell ekonomi och inte har tillräckligt bra betyg är ett högskoleprov bra att göra för att öka sina chanser att bli antagen. Träna gärna till högskoleprovet och gräm dig inte alltför mycket över ett i dina ögon dåligt resultat. Det går alltid att förbättra sig.

Vilka teknikjättar finns det i världen?

Teknikbolaget Apple med sitt karaktäristiska avbitna äpple och med den framlidne Steve Jobs som en av grundarna är idag ett av världens mest igenkända varumärken. Apple tillverkar iPhone, iMac, Macbook, iPad med mera. Deras huvudsakliga konkurrenter är Sony, Samsung, LG med flera. ¨

På datorsidan är idag Windows med råge det mest populära operativsystemet tillika standardval hos flera datortillverkare. Windows har fått mycket beröm för de till synes oändliga möjligheterna att skapa och lagra saker på.

Rent generellt sker i stort sett all tillverkning av teknik idag i Asien, närmare bestämt i Kina. Det Apple gör i USA på sitt högkvarter är att utforma nya produkter och även ingå avtal med diverse aktörer. Framtiden får utvisa om det kommer att bli lönsamt att masstillverka populära teknikprodukter i västvärlden igen.

Är tekniken oumbärlig idag?

Ja, mycket av sjukhusvården är beroende av teknik, så även andra viktiga samhällsfunktioner. Däremot väljer man själv om man vill ha en dator hemma eller en smartphone.