Användarvänlig teknik

Teknik i all ära, men det hjälper inte hur avancerade saker den kan utföra om ingen förstår hur den ska användas. Det skapas mängder av applikationer och tekniska plattformar av just tekniker som säkert är skickliga på det de gör, men som ändå glömmer bort slutanvändaren. Det som inte är användarvänligt må vara revolutionerande i sig självt, men ingen kommer att vilja använda det.

Nisch för pedagogiskt lagda

Den som är pedagogiskt lagd eller rentav utbildad kan fylla en viktig funktion i utvecklingen av ny teknik. Vare sig det handlar om lärplattformar, spel, administrativa lösningar eller mallar av något slag så behöver någon testa att de går att förstå och använda på det sätt som avses. Ett bra exempel på pedagogiska lösningar finns på https://precisely.se/sv/ där man erbjuder smarta mallar för avtalshantering.

Människa och datorinteraktion

Vi blir mer och mer datoriserade över lag, men det finns fortfarande en stor grupp som faktiskt står helt utanför det digitala. Tröskeln för att komma in är stundtals hög beroende på att gränssnitt och interaktion inte är så självklar som den borde vara. Det finns ett engelskt begrepp – usability – som ofta används. Den svenska motsvarigheten är användbarhet och utvecklingen inom det här området är spännande. Artificiell intelligens (AI) ska på sikt kunna göra det möjligt att interagera med tankens hjälp. Men det är en bit kvar innan vi är där.

Implementering och anpassning

I slutändan handlar det alltid om ifall den nya tekniska lösningen accepteras fullt ut eller inte. Det kan vara små eller stora avvikelser som kanske var bra tänkta i grunden, men som i praktiken mest skapar irritation hos slutanvändaren. Då blir det ingen succé. Det finns exempel på rapporteringsapplikationer som är så krångliga att använda, med så många olika finesser och funktioner att det nästan tar längre tid att fylla i allt på rätt sätt, än att utföra själva uppdraget. Ibland är det små misstag och bristande testning som skapar problem när det vid praktisk användning visar sig att det inte alls fungerar som avsett. Väldigt vanligt är också att det uppstår problem när en ny applikation ska kombineras med det som redan finns. Att testa och provköra från början med ett pedagogiskt hököga kan spara många problem.