Digital kontra analog teknik

På endast några decennier har all teknik blivit digitaliserad. Förändringen har gått snabbt och så sent som på 1970-talet var digitala klockor det mest spännande att äga. För första gången kunde människor läsa av tiden från en liten digital display och sedan dess har digital teknik fått fäste. Numera är så gott som all teknik digital, från tv-apparater och radio till kameror och mobiltelefoner. Detta faktum leder till slutsatsen att digital teknik sannolikt är bättre än den analoga. Stämmer detta? Vilka fördelar har de båda teknikerna? Läs vidare för att få svar på frågan.

Fördelar med analog teknik

Genom historien har praktiskt taget alla typer av mätinstrument varit analoga och dominerat teknik och vetenskap. Det var inte förrän på 1900-talet med utvecklingen av datorer som digital teknik började ta över det analoga. “Analog” kommer från att tekniken utgör en representation eller en analogi av någonting. Till exempel en linjal för att representera mått eller en mekanisk våg för att representera vikt. Den analoga tekniken har oväntade fördelar, vilka är:

  • Exakt återgivning. Analoga signaler ger en mer exakt och naturlig återgivning än den digitala. Då digital teknik i själva verket konverterar analog information till digital går en del av den ursprungliga informationen förlorad. Denna process kallas för “analog-till-digital-konvertering” (ADC).
  • Lättåtkomlig. Ett gammalt foto i en skolåda kan alltid beskådas och beundras. Detta till skillnad mot bilder som lagrats på exempelvis disketter i mitten av 1990-talet. Mycket information som lagrats digitalt kan snabbt bli svåråtkomlig på grund av den digitala teknikens snabba förändringar.

Fördelar med digital teknik

På bara några decennier har digital teknik revolutionerat samhället och nästan alla aspekter av vardagslivet. Allt från nöjen som musik och film till kontorsarbete och transport har förändrats. Nya spännande yrken har skapats som till exempel apputvecklare och interaktionsdesigner för att optimera vår användning av digitala mediet. Några av de mest otroliga fördelarna med digital teknik är:

  • Energivänlig. Digitala enheter drar mindre ström än analoga enheter. Därutöver är den digitala signalen snabbare med en högre dataöverföringshastighet.
  • Tillförlitlig. Digitala signaler är mindre känsliga för fel i överföring av information. Detta beror på att värdet måste vara mycket stort för att göra ett hopp till ett nytt värde.
  • Ekonomisk. Totalt sett blir den totala kostnaden för en digital lösning lägre jämfört med en analog lösning.
  • Enkel. Till skillnad mot analoga kretsar är de digitala billigare och lättare att designa.
  • Kommunikationsmöjligheter. Teknikens främsta fördel är kanske att den gör det smidigt att hålla kontakt med människor och göra saker på distans. Du kan till exempel arbeta med rapporter på distans på dagen och på kvällen göra videosamtal med vänner.